w1 (33 kB) o2 (32 kB) d1 (32 kB) r1 (32 kB) o1 (32 kB) l1 (31 kB)
o (51 kB) l (52 kB) s (52 kB) z (52 kB) t (52 kB) y (53 kB) n (51 kB)
 
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA W WODĘ
"WODROL-OLSZTYN" W DYWITACH SP. Z O.O.
11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 23
Tel:(89) 526-78-59
email: sekretariat@wodrol-olsztyn.pl
 

Nasze Przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe wykonawstwo w zakresie:  

- budowy stacji uzdatniania wody

- roboty budowlane, sanitarne i elektryczne,

- budowy odwiertów studni głębinowych,

- budowy kanalizacji i przepompowni ścieków,

- odwadniania terenu budynków, - budowy sieci i przyłączy wodociągowych.

Świadczymy usługi:

- sprzętowo-transportowe,

- konserwacji i eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Prowadzimy sprzedaż:

- rur PCW oraz kształtek wodociągowych i kanalizacyjnych,

- rur PE do wody,

- żwirków filtracyjnych z atestem Państwowego Zakładu Higieny.